10 tips om hur man öppnar upp för innovation

10 tips om hur man öppnar upp för innovation

Hur blir man mer innovativ och vad kan man själv göra för att öka innovationstakten i den organisation man arbetar eller i den bransch man är en del av? Efter tre års samarbete kring OpenUp släpper Livsmedelsakademin och Packbridge nu en handbok med våra bästa...
Hur förhåller man sig legalt i en öppen innovationsmiljö?

Hur förhåller man sig legalt i en öppen innovationsmiljö?

Öppen innovation erbjuder en rad nya möjligheter för företag som vill dra nytta av extern kompetens. Tydlighet är A och O i en värld där innovationer till stor del styrs av patent och immateriella rättigheter. OpenUp bad fyra juristbyråer att dela med sig av sina tips...
OpenUp tipsar om olika typer av öppen innovation

OpenUp tipsar om olika typer av öppen innovation

Hur ska man gå tillväga när man börjar arbeta med öppen innovation? Ett första steg är att förstå skillnaden mellan olika typer av öppen innovation. I denna artikel försöker vi att reda ut några av begreppen. Öppen innovation är ett begrepp som myntades av Dr. Henry...
Fem faktorer som stärker en öppen innovationsmiljö

Fem faktorer som stärker en öppen innovationsmiljö

För två år sedan bestämde vi oss för att skapa en nätbaserad mötesplats som ökar samverkan och stimulerar innovation inom livsmedels- och förpackningsbranscherna. Ett år senare lanserade vi en digital öppen innovationsmiljö. Nu delar vi med oss av några av de...