10 tips om hur man öppnar upp för innovation

10 tips om hur man öppnar upp för innovation

Hur blir man mer innovativ och vad kan man själv göra för att öka innovationstakten i den organisation man arbetar eller i den bransch man är en del av? Efter tre års samarbete kring OpenUp släpper Livsmedelsakademin och Packbridge nu en handbok med våra bästa...
Forum Flex 2015 i Brasilien

Forum Flex 2015 i Brasilien

Vi har precis kommit hem efter en fantastisk resa till Brasilien där vi hunnit med oerhört mycket. Vi har träffat spännande människor, besökt intressant företag, trendspanat, varit på mässa, och framförallt presenterat vårt arbete på konferensen Forum FLEX 2015....
Slutsatser om framtidens skolmåltid

Slutsatser om framtidens skolmåltid

Efter att ha fokuserat på framtidens skolmåltid under några månader har vi sammanställt tre teman som vi ser som centrala för framtidens skolmåltid. Dessa teman har utkristalliserat sig längs med vägen, utifrån från personer som vi pratat med, material vi tagit del...
Varför väljer vissa gymnasieelever bort skolrestaurangen?

Varför väljer vissa gymnasieelever bort skolrestaurangen?

Under våren har Erica Ek gjort sitt examensarbete i samverkan med Livsmedelsakademin och studerat vad det är som lockar gymnasieelever till att äta på andra ställen än i skolrestaurangen. Resultatet överraskade henne. I studien har du undersökt vilka aspekter som...
Mat på schemat

Mat på schemat

Hur arbetar en hemkunskapslärare och fritidspedagog för att sätta mat och måltid i centrum och vilken utvecklingspotential finns? Vi träffade Anton Daag, som förutom att vara en foodie av högsta rang också arbetar med mat och måltid med barn och unga dagligen. Vi...