De senaste åren har Livsmedelsakademin och Packbridge gemensamt drivit ett projekt om hur man genom öppen innovation, gränsöverskridande samarbete och digital samverkan kan sätta fart på utvecklingen av nya produkter, tjänster och samarbeten. Vår viktigaste lärdom handlar om hur mycket det finns att vinna på att öppna upp och dela med sig av sina erfarenheter. Så nu gör vi det.

Varsågod – här är våra bästa tips på hur du kan bli mer innovativ!

Sätt igång

I projektet har vi också utvecklat en workshop-metodik för hur man kan driva en öppen innovationsprocess genom gränsöverskridande samarbete och digital samverkan.

Testa du med!

Ingen är expert på allt!

900 problemlösare från hela världen har under projektets gång gått med i vår digitala community OpenUp. Se filmen, läs mer om communityn och logga in för att ta del av alla utmaningar och idéer.

Ta del av våra framsynsrapporter

Framtidens småskaliga livsmedelsproduktion

Småskaliga företag är av enorm vikt för vår framtid, och några av de företag som är små idag kommer vara framtidens mest inflytelserika livsmedelsjättar. Vilka trender kommer påverka den småskaliga produktionen av livsmedel i framtiden?

Framtidens offentliga måltid

Mer än 3 miljoner offentliga måltider serveras dagligen i Sverige! År 2013 uppgick den svenska offentliga sektorns inköp av livsmedel till 9,6 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 4 procent av den totala svenska livsmedelskonsumtionen. Hur kan den offentliga måltiden utvecklas i framtiden?

Framtidens handel

Ökad e-handel, urbanisering och konsumentmakt är bara några av de många utmaningar som detaljhandeln och alla relaterade aktörer står inför inom de närmaste åren. Men med utmaningar kommer möjligheter och de aktörer som antar utmaningarna har möjlighet att bli mycket framgångsrika.

Hur blir man mer innovativ och vad kan man själv göra för att öka innovationstakten i den organisation man arbetar eller i den bransch man är en del av? Som klusterorganisationer är det ett av våra viktigaste uppdrag att skapa nya förutsättningar för innovation i takt med att samhället utvecklas och efterfrågan förändras.

Ladda ner handboken!

Våra tips och lärdomar finns också samlade i handboken Öppna upp för innovation. Här kan du ladda ner den som pdf.

Vill du veta mer?

Att sprida den kunskap vi samlat på oss är av yttersta vikt. Därför kommer vi mer än gärna till dig och berättar mer om våra lärdomar och erfarenheter.

OpenUp är ett samarbete mellan Livsmedelsakademin och Packbridge, finansierat av Tillväxtverket.