Gränsöverskridande samarbete

För oss som klusterorganisationer är gränsland mellan olika branscher intressanta ur ett innovationsperspektiv eftersom innovation sällan sker just inom branscher, företag och organisationer. I de organisatoriska mellanrummen vilar potential till nya innovationer som produkter, tjänster och samarbeten.

Tips 5!

Gräv i gränslandet!

Vilka potentiella samarbetspartners hägrar i gränslandet runt organisationen eller företaget du arbetar på? Utmana er själva och välj en samarbetspartner som väcker er nyfikenhet. Väljer ni någon som är för lik er själva blir det kanske en bekvämare resa, men resultatet blir säkerligen inte lika spännande. Även med helt oväntade och i första tanken omöjliga partners kan man hitta gemensamma nämnare. Kanske står ni inför liknande utmaningar, delar målgrupp eller har samma målsättning? Genom att lista era beröringspunkter och olikheter förtydligar ni syftet med ert samarbete.

Tips 6!

Boosta varandra

Genom att samarbeta över gränserna får ni tillgång till varandras nätverk. Ni når en större kritisk massa med ert budskap och genom att bekräfta varandras berättigande får ni en ovärderlig ingång till varandras kontakter. Tipsa varandra och utnyttja samarbetet för att skapa nya relationer. Ett nära samarbete kräver dock att hela er organisation är engagerad, med ett uttalat stöd från ledningen.

Tips 7!

Frukta inte frustrationen

Det finns mycket att vinna på att samarbeta. Genom att utnyttja varandras styrkor blir vi gemensamt starkare, och genom att ta del av varandras svagheter undviker vi att göra samma misstag. Dock går det inte att komma ifrån att samarbete kan låta bra i teorin, men att det i verkligheten är svårt att få till. Förbered dig på att du kommer bli tvungen att kompromissa och var inte rädd för konflikter. Det kan vara just i frustrationen som du upptäcker vilka dina egna styrkor och svagheter är.

Tänk till!

  1. Står du inför en utmaning som du delar med en konkurrent? Kanske kan ni tillsammans spara resurser och finna lösningar som gynnar er båda.
  2. Vilka är era svagheter och vem skulle kunna hjälpa er att överbrygga dem?
  3. Vem känns vid första anblick som en omöjlig samarbetspartner? Hur skulle ni kunna samarbeta?
  4. Hur skulle du kunna arbeta mer gränsöverskridande?

Läs också våra tips om: