Vill du veta mer?

Att sprida den kunskap vi samlat på oss är av yttersta vikt. Därför kommer vi mer än gärna till dig och berättar mer om våra lärdomar och erfarenheter. Vi är dessutom själva alltid intresserade av att lära oss mer, så förmodligen kan du också lära oss något!

Johan Mårtensson

Packbridge
+46 766 45 65 35
johan@packbridge.se

Packbridge

Packbridge är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster som bildades 2010. Vi är ett snabbt växande nätverk för förpackningsindustrin och alla dess intressenter – kunder, leverantörer, forskare och innovatörer. Idéen med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och – kanske viktigast – människor med människor.

www.packbridge.se

Amanda Magnusson

Livsmedelsakademin
+46 705 86 32 71
amanda.magnusson@livsmedelsakademin.se

Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom livsmedelsnäringen. Vi är klusterorganisationen som samlar små och stora aktörer som tillsammans vill utveckla framtidens mat, dryck och måltider. Livsmedelsakademin grundandes av näringslivet för att driva frågor som är större än vad en enskild aktör själv skulle kunna göra, men representerar idag även aktörer inom akademin och offentlig sektor.

www.livsmedelsakademin.se

Vad är en klusterorganisation?

En klusterorganisation samlar aktörer inom en bransch eller ett visst område och driver frågor som är större än vad en enskild aktör själv skulle kunna göra.