Gränslös, öppen och digital innovation

Öppen innovation, gränsöverskridande samarbete och digital samverkan är tre innovationsverktyg som har mycket gemensamt och våra erfarenheter är att man kan nå allra störst framgång genom att kombinera dessa. På så sätt låter man fler få möjlighet att bidra och delta i innovationsprocessen så att fruktsamma och oväntade möten kan uppstå mellan människor som inte visste att de kunde ha utbyte av varandra.

Att skapa gränslös, öppen och digital innovation är dock inte det lättaste och vårt bästa tips är att förvänta dig det oväntade. Du kommer aldrig få de svar som du förväntat dig, men istället kan svaren du får vara bättre än vad du någonsin kunnat hoppas på.

Allt det här låter ju bra, eller hur? Men hur kommer man igång? Var ska man börja?

Sätt igång!

Avslutningsvis vill vi bjuda på en workshop-metodik som vi har utvecklat för att driva en öppen innovationsprocess genom gränsöverskridande samarbete och digital samverkan. Testa du med!

1. Formulera en intressant utmaning

Var tydlig med att specificera vad du söker och varför. Se till att utmaningen är av den sorten så att det passar sig för en öppen innovationsprocess i ett spännande gränsland.

2. Bjud in deltagare till en workshop

Välj deltagare med olika bakgrund och kompetens. Beroende på din utmaning kan detta vara kollegor från olika avdelningar på din arbetsplats, aktörer från olika delar av värdekedjan, konkurrenter, kunder, konsumenter, forskare, med mera.

3. Skapa engagemang

Öppen innovation handlar om att engagera andra, och ofta måste man påminna deltagarna om fördelarna med att delta! Vad är det som gör det intressant för dem att engagera sig? Det är viktigt att tänka på vad du ber om, varför du gör det och vem du frågar, för att hitta rätt incitament eller drivkraft.

4. Enskild idéspåning

Låt deltagarna först fundera enskilt kring lösningar på din utmaning. Var tydlig med att du inte förväntar dig färdiga innovationsidéer utan mest vill starta processen.

5. Förfina varandras idéer

Starta en positiv dialog kring deltagarnas idéer med syftet att gemensamt förbättra dem. Låt deltagarna bygga vidare på varandras idéer. Kanske kan vissa idéer slås samman för att bli ännu bättre?

6. Välj ut idéerna med mest potential

Välj tillsammans med deltagarna ut den eller de idéer som har mest potential. Finns det dessutom någon ”bubblare” i form av en galen och ”omöjlig” idé?

7. Digitalisera idéerna

För över alla idéer till en digital plattform som alla deltagare får fortsatt tillgång till. Uppmana dem att fortsätta diskussionerna och utvecklingen av idéerna där. Det är ofta efter ett avslutat möte, när man fått tid till eftertanke, som de bästa idéerna växer fram. Dessutom kan oväntade diskussioner och samarbeten uppstå.

8. Återkoppla

Var tydlig i din återkoppling till deltagarna kring hur deras insats har hjälpt dig och vad som blir ditt nästa steg. Det är viktigt att få deltagarna att känna sig inkluderade i processen.

9. Dra nytta av det nya nätverket som bildats

I och med den här processen har ett nytt nätverk bildats. Finns det behov av att ses igen för att fortsätta era diskussioner? Är det någon annan i nätverket som vill bjuda in till en uppföljande workshop? Eller kan ni nu fortsätta dela utmaningar med varandra i er digitala samverkan?

Lycka till!

Läs också våra tips om: