Så gjorde vi!

Mellan 2012 och 2015 drev Livsmedelsakademin och Packbridge, två av Skånes största klusterinitiativ, projektet ”Konsumentdriven öppen innovation för livsmedelsförpackningar”.

Sedan tidigare vet vi att möjligheter till ny inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande är viktiga förutsättningar för att nya innovationer ska uppstå. De effekterna har vi sett i våra respektive kluster. Med det här projektet ville vi höja nivån ett snäpp och göra någonting som inte gjorts tidigare.

  • Vi ville samarbeta över gränserna och dra nytta av potentialen som finns i det spännande gränslandet mellan två branscher – livsmedelsbranschen och förpackningsbranschen.
  • Vi ville utmana oss själva och våra medlemmar genom att konfronteras med nya vägar till innovation som bygger på öppenhet, tillit och en vilja att lära sig av varandra.
  • Vi ville skapa en digital arena för att öka möjligheten till samverkan och öppna upp våra nätverk så mycket som möjligt – för varandra och för andra.

Projektet har haft stor inverkan på Packbridges och Livsmedelsakademins utveckling som organisationer. Vi har fått en bredare förståelse för våra respektive organisationers styrkor och svagheter, samt hur vi på ett framgångsrikt sätt kan arbeta med klustersamverkan. Vi har under projektets gång identifierat möjligheter och utmaningar med att arbeta med gränsöverskridande samarbete, öppen innovation och digital samverkan, samt utvecklat modeller och metoder för att hantera dessa. Under projektets gång har vi skapat en digital plattform – OpenUp – för att utbyta idéer och tillsammans med andra lösa utmaningar med hjälp av öppen innovation. OpenUp har under projektets gång samlat 900 problemlösare från hela världen som är intresserade av livsmedel, förpackningar eller frågor i gränslandet där emellan. Vi har tagit fram framsynsrapporter och gjort trendspaningar, erbjudit vägledning och arrangerat workshops för att inspirera och stimulera, höja kompetensen och öka samverkan i och mellan våra nätverk.

Våra lärdomar och erfarenheter kommer nu att utnyttjas i nya utvecklingsprojekt och spridas i Packbridge och Livsmedelsakademins samlade nätverk.

Nu har vi samlat våra allra viktigaste slutsatser för att kunna sprida dem vidare – till dig. Klicka på bilderna här intill för att del av våra tips om hur du genom öppen innovation, gränsöverskridande samarbete och digital samverkan kan bli mer innovativ.

Våra verktyg för ökad innovationstakt: