Publikationer från OpenUp

Här har vi samlat ett antal intressanta publikationer från vårt arbete med OpenUp-projektet. 

 

Öppna upp för innovation

I denna handbok har vi samlar våra bästa tips och lärdomar från våra tre med OpenUp. Det handlar om öppen innovation, gränsöverskridande samarbete och digital samverkan.

Skolmåltiden i fokus

Skolmåltiden är enormt viktig, bland annat för barn och ungas utveckling av goda kostvanor. I denna rapport har vi samlat våra resultaten från vårt arbete med skolmåltiden 2015.

Critical sucess factors for leveraging online platforms for open innovation

Detta är det examensarbete som två civilingenjörsstudenter i Industriell ekonomi genomförde våren 2015, och som baserades på en case study av OpenUp.

Framtidens förpackningar idag

2014 arbetade en projektgrupp från Lunds Universitets Technology Management-utbildning med OpenUp. I denna rapport har studentgruppen utvärderat användarvärdet av OpenUp.

Framtidens småskaliga livsmedelspoduktion

Denna framsynsrapport släpptes 2015 och syftar till att inspirera och stimulera stora som små aktörer, med koppling till livsmedels- och förpackningsbranscherna, att tänka nytt kring småskalig livsmedelsproduktion.

Framtidens offentliga måltid

Denna rapport var del av OpenUp:s framsynsarbete 2014 och syftade till att inspirera livsmedels- och förpackningsaktörer att bli mer innovativa i sitt arbete med den offentliga sektorn.

Framtidens handel

OpenUp’s framsynsrapport 2013 var på temat framtidens handel. Rapporten inkluderar ett antal faktorer som anses vara viktiga för framtidens handel.