Med skolmåltiden i fokus

Det serveras dagligen cirka 1 miljon skolluncher runt om i Sverige. Skolmåltiden är enormt viktig, bland annat för barn och ungas utveckling av goda kostvanor. Det finns gott om goda exempel vad gäller skolmåltiden, men även flera förbättringsområden.

Därför har Livsmedelsakademin och OpenUp under tre månader under våren 2015 fokuserat på framtidens skolmåltid, med ambitionen att stimulera till innovation och utveckling av denna viktiga måltid.

Vill du veta mer om den svenska skolmåltiden? Lär dig mer »

Vad tycker du är framtidens skolmåltid? Vad ska den bestå av? Vilka miljöer ska den intas i och vilken roll ska skolmåltiden ha i framtiden? Utmaningen på OpenUp är nu avslutad och den bästa idéen har belönats med 3 000 kronor.

Logga in på OpenUp för att läsa den vinnanade idéen

Skolmåltid eller restaurangmat?

Under våren har Erica Ek gjort sitt examensarbete i samverkan med Livsmedelsakademin och studerat vad det är som lockar gymnasieelever till att äta på andra ställen än i skolrestaurangen. Resultatet överraskade henne.

Slutsatser om framtidens skolmåltid

Efter att ha fokuserat på framtidens skolmåltid under några månader har vi sammanställt tre teman som vi ser som centrala för framtidens skolmåltid. Dessa teman har utkristalliserat sig längs med vägen, utifrån från personer som vi pratat med, material vi tagit del av, samt genom våra egna reflektioner.

Ladda ner hela rapporten

I den här rapporten har vi samlat alla artiklar som vi skrivit under de månader vi satt extra fokus på skolmåltiden. Rapporten avslutas med våra slutsatser kring de teman som vi ser som extra centrala.

Slaget om framtidens skolmat

Under Skånes Matfestival anordnade vi en cook-off i sann Mästerkocksanda, där de tävlande lagen fick i uppgift att på 40 minuter laga framtidens skolmåltid utifrån begränsade råvaror och utrustning.

Student case gav 5 skolmatsidéer

Under Skånes Matfestival fick fem av Livsmedelsakademins student-ambassadörer i uppdrag att u arbeta med frågeställningen ”Hur ser framtidens skolmåltid ut?”. Resultatet blev fem spännande idéer.

Mat på schemat

Hur arbetar en hemkunskapslärare och fritidspedagog för att sätta mat och måltid i centrum? Vi träffade Anton Daag, som förutom att vara en foodie av högsta rang också arbetar med mat och måltid med barn och unga dagligen.

Goda exempel, gourmetfika och mjölmaskar till mellanmål

Drygt hundra deltagare samlades på en branschdag under Skånes Matfestival för att prata om framtidens skolmåltid i regi av Livsmedelsakademin och OpenUp.

Viktig information delas på Käknätet

Käknätet är ett digitalt nätverk där Malmö Stads förskolekök kan dela information, tips, idéer etc. Vi träffade kocken Jessica Gren som är en av inititivtagarna till Käknätet.

En blivande måltidschefs visioner och tankar

Hur kan man arbeta med skolmåltiden och den offentliga måltiden generellt på ett nytt sätt? OpenUp stämde träff med Lill Spenninge, tillträdande måltidschef i Klippans kommun, för att prata om just detta.

Skillnaden på skolmat och ”skolmat”

Siri Åsly går i åttan på Rutsborgskolan i Bjärred och den här veckan har hon praoat på Livsmedelsakademin. Vi gav henne i uppdrag att reflektera över dagens skolmåltid och hur den kan utvecklas.

Studenter om framtidens skolmat

Vad händer om man tar de senaste mattrenderna från London och väver samman dem med framtidens skolmåltid? Det ville vi i OpenUp ta reda på och bjöd in studenter till en workshop där idéer för framtidens skolmåltid skulle ta form.

Hållbara skolmåltider

25 procent av vår klimatpåverkan kommer från vår konsumtion av mat . Därmed är det viktigt att skolmåltiden utformas till att vara så hållbar som möjligt, i och med det stora antalet portioner som serveras här.

En smak av framtiden

Den 22 maj bjuder Livsmedelsakademin in alla som brinner för att utveckla skolmåltiden till en branschförmiddag under Skånes Matfestival i Brösarp.

Framtidens offentliga måltid

I vår framsynsrapport har vi samlat ett antal punkter som anses vara viktiga för framtidens offentliga sektor, samt spännande förslag på ”What’s next?” inom denna sektor.

Skolmåltiden ur ett nytt perspektiv

Varför väljer en del gymnasieelever bort skolmåltiden för att äta lunch någon annanstans? Svaret på den frågan hoppas Erica Ek ska kunna inspirera skolkök till att tänka annorlunda. I vår gör hon sitt examensarbete i samverkan med Livsmedelsakademin.