Trender och framsyn

OpenUp arbetar ständigt med framsynsarbete, med syftet att finna intressanta trender, fenomen och händelser som kan inspirera och stimulera OpenUp:s community. Här kan du ta del av vårt arbete.

Vi hoppas att du finner vårt arbete inspirerande. Tveka inte att kontakta oss med frågor eller synpunkter!

Framtidens småskaliga livsmedelsproduktion

IMG_5742Småskaliga företag är av enorm vikt för vår framtid, och några av de företag som är små idag kommer vara framtidens mest inflytelserika livsmedelsjättar. Denna rapport syftar till att inspirera och stimulera stora som små aktörer, med koppling till livsmedels- och förpackningsbranscherna, att tänka nytt kring småskalig livsmedelsproduktion. Rapporten omfattar ett antal faktorer som anses viktiga för framtidens småskaliga livsmedelsproduktion. Dessutom har vi i What’s next-rutorna inkluderat ett antal förslag på saker som skulle kunna vara nästa trend inom detta område.

Ta del av rapporten här: Framtidens småskaliga livsmedelsproduktion

Trendspaning: Ätbara förpackningar

NamnlösTänk om förpackningen bara kunde försvinna när den väl har spelat ut sin roll och produkten är uppäten? Eller ännu bättre; tänk om man kunde äta upp både produkten och förpackningen?!

Trenden med ätbara förpackningar blir allt hetare och fler och fler avancerade koncept och teknologier uppstår, vilket bjuder både på utmaningar och möjligheter.

Läs vår trendspaningsartikel om Ätbara förpackningar

 

Fokus: Skolmåltidenskolmat

Det serveras dagligen cirka 1 miljon skolluncher runt om i Sverige. Skolmåltiden är enormt viktig, bland annat för barn och ungas utveckling av goda kostvanor. Det finns gott om goda exempel vad gäller skolmåltiden, men även flera förbättringsområden.

Därför tycker vi att skolmåltiden förtjänar att lyftas upp genom såväl goda exempel som inspirerar och eldsjälar som säger vad de tycker, och valde därför att under några månaders tid helt fokuseran på att leta efter just inspirerande goda exempel, eldsjälar och nya idéer för framtidens skolmåltid. Allt detta har vi samlat på letsopenup.se och i denna rapport.

 Ta del av rapporten här: Skolmåltiden i fokus

 

 

Framtidens offentliga måltid

Mer än 3 miljoner offentliga måltider serveras dagligen i Sverige! År 2013 uppgick den svenska offentliga sektorns inköp av livsmedel till 9,6 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 4% av den totala svenska livsmedelskonsumtionen.

Denna rapport är en del av OpenUp framsynsarbete 2014, som syftar till att inspirera och stimulera aktörer inom livsmedels- och förpacknings-industrin till att bli mer innovativa i sitt arbete med den offentliga sektorn.

Rapporten innehåller ett antal punkter som anses vara viktiga för framtidens offentliga sektor (med särskilt fokus på Sverige), samt spännande förslag på ”What’s next?” inom denna sektor. Rapporten avslutas med ett antal sammanfattande utmaningar som vi (= den offentliga sektorn, näringslivet, den akademiska världen och privatpersoner) kommer att behöva lösa tillsammans!

Ta del av rapporten här: Framtidens offentliga måltid

Framtidens handel

Namnlös2Ökad e-handel, urbanisering och konsumentmakt är bara några av de många utmaningar som detaljhandeln och alla relaterade aktörer står inför inom de närmaste åren. Men med utmaningar kommer möjligheter och de aktörer som antar utmaningarna har möjlighet att bli mycket framgångsrika.

OpenUp första framsynsstudie är på temat framtidens handel. Resultaten i rapporten är baserade på djupintervjuer med den svenska dagligvaruhandeln och en analys av detaljhandelsrelaterat material, publikationer och evenemang.

Ta del av rapporten här: Future Retail

Delta i diskussionen om framtidens handeln i vårt Future Retail-forum!

 

Pinterest: Förpackningsinspiration

Missa inte vår Pinterest-sida där vi har samlat över 100 inspirerande förpackningsexempel!

Följ OpenUps sida Packaging inspiration på Pinterest.

 

Trender i Tokyo

På vår resa till Tokyo, Japan, i oktober 2014, tog vi del av många intressanta och inspirerande mat- och förpackningstrender! Mångfalden av livsmedelsprodukter i Japan är enorm och de japanska märkena är mycket bra på att designa vackra förpackningar som adderar extra värde.

Här kan du ta del av några av våra insikter från Japan: Trends in Tokyo